KERNKLANK!  Therapie, Verlies- en traumaverwerking

                 

 


Het aan het licht brengen van pijn
   

is wezenlijk voor verwerking,

     

is wezenlijk voor heling.

   

          

Verlies- en traumaverwerking

 

Soms heb je na een traumatische gebeurtenis of verlies niet de mogelijkheid om dit op het moment te verwerken.  

Het kan zijn omdat het te groot is of omdat er niet de gelegenheid is of was om er bij stil te staan. En het kan nog lastiger worden doordat er in het verleden ook gebeurtenissen zijn geweest die niet verwerkt zijn.  

Niet verwerkte gevoelens kunnen een grote invloed op het innerlijk leven hebben en ook problemen veroorzaken in de verdere ontwikkeling. 

 

Via  verschilllende werkvormen, (o.a. EMDR) kun je het verlorene onder ogen  zien, de pijn uiten, ervaren wat er verloren is en erom rouwen.

Zodat je kunt verwerken. 

    

   

                                                                                        

 

Individuele opstellingen & Ik-grens opstellingen

 

 

         

 

 

Als je meer inzicht wilt krijgen in zaken die niet gaan zoals je zou willen en je begrijpt niet waar dat vandaan komt, kun je een opstelling doen. 

Via het doen van een opstelling kan dat wat 'verborgen' meespeelt,  zichtbaar en helder worden.
Bijvoorbeeld bij vragen als: 

 

                             

- waardoor doe ik de dingen zoals ik ze doe?

- wat maakt dat ik me steeds schuldig voel?

- waardoor heb ik zoveel moeite contact te krijgen met mijn kind, ouders?

- wat maakt dat ik steeds tegen dezelfde patronen aanloop die ik niet kan veranderen?

- wat houdt me tegen om datgene te doen wat ik zou willen doen?  

 

 

 

       

Je kunt een persoon opstellen maar ook gevoelens zoals angst, woede maar ook een doel of verlangens. In een opstelling kun je de bal'last' die niet bij jou hoort teruggeven aan waar of bij wie het hoort.

 

Ik doe opstellingen in een individuele setting en gebruik  daarvoor poppetjes of sjablonen die op de grond gelegd worden.

 

Bij de Ik-grens opstellingen worden kaplahoutjes gebruikt, waarmee je inzicht kunt krijgen in hoe je jezelf t.o. van jouw innerlijke ruimte en jouw omgeving verhoudt, de zgn. Ik-grensopstellingen ontwikkeld door Nick Blaser. (zie foto) 

   

 

  ************************************************************************************************************************** 

 


 

Therapie & verliesverwerking
whwevers@kpnplanet.nl