KERNKLANK!  Therapie, Verlies- en traumaverwerking

   

 

 

 

 

 

 

Creatieve therapie  'Muziek'

         


             

'Wat je 'maakt' ben je zelf' is een belangrijke uitspraak bij creatieve therapie.  

 

Dat wil zeggen: de manier waarop je jezelf 'uit' of uitbeeldt zegt vaak iets over de manier waarop je omgaat met je omgeving, met veranderingen, met stress, met moeilijkheden of met grenzen.

 

Creativiteit zit in je en kun je op vele manieren naar buiten brengen.Ik bied je verschillende spel- en werkvormen aan, hierdoor kun je je uiten, je kunt dát wat van binnen in je leeft naar buiten brengen in muziek, met je stem, in een tekening of in een beeld. Je kunt er naar luisteren, het de ander laten horen of laten zien, of je kunt het voelen.
We kijken naar wat het voor je betekent. Zo kun je met je probleem aan de slag.

 

Je hoeft geen instrument te kunnen bespelen of bepaalde vaardigheden te hebben.   

    

             

 

 

    

 

    
             

  

    

 Zingen/zingen vanuit de ziel

 

Jouw stem is als het ware jouw heel persoonlijke instrument. De stem en het zingen zijn direct verbonden met de adem en daardoor ook verbonden met het gehele lichaam.

Je kunt op vele manieren zingen. Om een verhaal te vertellen, om  expressie te geven aan diverse gevoelens of gebeurtenissen. 

 

Door intuïtief of vanuit de ziel te zingen ben je gericht op je innerlijk, waardoor je je bewust kunt worden van jouw lichamelijke, emotionele en spirituele gesteldheid. 

Klinkend kom je dichter bij wie je in wezen bent, bij jouw opvattingen, bij jouw oordelen.

Dichter bij je kracht. 

En dichter bij je Kern.   

    

  

 

 

**************************************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 

 

 


 

Therapie & verliesverwerking
whwevers@kpnplanet.nl